Stiahnite si

 

 

Lekárske potvrdenie

 potvrdenie 

 o bezinfekčnosti prostredia /rodičia/

informácie pre rodičov 2023

Všeobecno-záväzné

               podmienky /zmluva/  - tábor   2023            

Všeobecno-záväzné 

podmienky  - výlety 2023

Zoznam rekreantov výlety   

Objednávka výletu 2023

Ako k nám