Spustený predaj poukazov na sezónu 2022 bude dňa 24.12.2021.