Celoročné ubytovanie

V období mimo letnej turistickej sezóny /september-apríl/ je možné ubytovať sa v murovanej budove so štyrmi izbami v celkovej kapacite  17 miest /kapacitu je možné rozšíriť s prístelkami/, teplou vodou, wi-fi....

Ubytovaným je k dispozícii okrem izieb, kuchynka s jedálenskou časťou, kúpelne so sprchou a teplou vodou.  K dispozícii je aj satelitný prístroj s TV /slovenské a české programy/ 

Možné aj využitie sauny a stolnotenisovej herne.

V zariadení je bezplatné pripojenie wi - fi.  

Ubytovanie v tejto budove je možné v termínoch 1.9.- 30.4.

V mesiacoch máj - jún, september-október je ubytovanie možné v chatkách. Cena:10€ / noc.

Objednávky denne: kysak.brezie@gmail.com, alebo tel. č. 0905 611 301 / v prac. dňoch po 14.00 h., cez víkendy celodenne/ 

 

Cena:12€ / noc, ubytovanie na Silvestra cena dohodou.

V mesiacoch júl a august ubytovanie pre verejnosť neposkytujeme, pretože celá kapacita tábora je venovaná detskej rekreácii.

 

        

Ubytovací poriadok chata Kysak -Brezie

1.    Ubytovaní sú povinní svojim správaním predchádzať nebezpečenstvu poškodenia objektu a jeho vybavenia, predchádzať vzniku požiaru.

2.    Všetky škody spôsobené úmyselne alebo nedbalosťou sa považujú za zničenie majetku a požaduje sa náhrada škody v plnej výške.

3.    V chate platí zákaz manipulácie s nábytkom a posteľami.

4.    V chate sa prezúva do domácej obuvi !

5.    Ubytovaní v celom zariadení a jeho okolí nesmie vykonávať akékoľvek zmeny, alebo opravy elektrických zariadení, či inak zasahovať do elektroinštalácie.

6.    Vo všetkých priestoroch chaty platí prísny zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom. Fajčí sa iba mimo priestorov chaty a ohorky je potrebné hádzať do ohniska a miest na to určených.

7.    Vonku je povolené rozkladať oheň len na určenom ohnisku. Pokiaľ nie je oheň pod dozorom, musia ho ubytovaní uhasiť. K dispozícii je kotlík na guláš a náradie. Všetko náradie a príslušenstvo bude po použití očistené a nepoškodené vrátené. 

8.    Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 12 rokov bez dozoru dospelých. V prípade úrazu, ujmy na zdraví alebo inej nepredvídanej okolnosti, nenesieme žiadnu zodpovednosť.

9.    Po odchode z chaty sú ubytovaní povinní uzatvoriť vodovodné kohútiky, pozhasínať svetlá, skontrolovať okná a uzamknúť všetky vchodové dvere. Náhrada pri strate kľúčov je 10€.

10.Majiteľ nezodpovedá za veci, vrátanie peňazí a cenností vnesené hosťom do chaty a za škodu spôsobenú na odložených veciach.

11.Prípadné vzniknuté škody hláste správcovi zariadenie.

12.Za škody spôsobené  na majetku a zariadení chaty v čase prenájmu zodpovedajú ubytovaní. Ubytovaní  dodržujú nočný kľud v čase od 22.00 do 06.00 hod.

13.Posteľná bielizeň a uteráky sa nevymieňajú denne, slúžia na celotýždenný pobyt.

14.Svoje odpadky vyhadzujte do košov a zvyšky jedál prosíme nesplachovať !

15.V deň odchodu prosíme ubytovaných dať chatu (aj kuchynskú linku) do pôvodného stavu vrátane okolia chaty. Umyť a uložiť riad a zobrať si VŠETKY svoje potraviny. V cene pobytu máte zahrnuté bežné upratovanie, ktoré však NEZAHRŇUJE čistenie kobercov a čalúnenie postelí, maľovanie počmáraných, alebo inak zašpinených stien a ďalšieho nadmerného znečistenia chaty.

16.Majiteľ si vyhradzuje právo v nutných prípadoch vstúpiť do ubytovacieho objektu, ako aj v prípadoch podozrenia porušovania ubytovacieho poriadku!

17.   Sťažnosti ubytovaných a prípadné návrhy na zlepšenie služieb prijíma majiteľ ubytovacieho zariadenia.