Jurský park

Jeden z  programov, ktorý si získal hneď od začiatku popularitu. Zahŕňal niekoľko čiastkových úloh.

  • Vykopávky - hľadanie Dinosaurov

  • Starostlivosť o dinosaurie vajíčko

  • Dinosauria hra s vedúcimi oddielov

  • Stretnutie pravekého človeka

  • Kultúra praveku /tanec a pieseň/

  • Tvorba zástavy bádateľov

  • Film pre "výskumníkov"

  • Jazda na poníkovi

  • 3 D expozícia

  • Nočná cesta pravekým lesom