Táborový program

Táborový program je zameraný všestranne. Jednotlivé aktivity sú u deti veľmi obľúbené.

  V roku 2016 to bolo Straši leto, v roku 2017 sa niesol pod názvom PARTY LETO, rok 2018 mal názov Indiánske a country leto, v roku 2019 to bolo Hollywoodske leto, v roku 2020 Pirátske leto a v tomto roku 2021 SAFARI LETO... 

 

 

Režim dňa u nás v tábore

8.00 Budíček
8.10 Ranná zumba /aj v bazéne
8.20 - 9.20 Ranná hygiena + raňajky
9.30 Dopoludňajší program a desiata
12.30 - 14.30 Obed a osobné voľno
14.30 popoludňajší program +olovrant
17.30 večerný nástup a vyhodnotenie najlepších
18.00  večera + osobné voľno
19.30 večerný program
22.00 -22.30 osobná hygiena a večierka /čas podľa dĺžky programu/
 

                                         Takýto máme celodenný program

                                                                                    /ukážka z minulých rokov/

1. deň Ubytovanie - prechádzka k Hornádu- film
2. deň Zlaté vajce - Vitajte obyvatelia divokého západu - Diskotéka
3. deň Olympiáda - bazén - Olympiáda- Cirkus
 4. deň Hra Počítanie stromov - bazén - šport -  Filmový festival
 5. deň Železný muž/žena - Boyard - Disco pod hviezdami
 6. deň Indiánska vychádzka na Skalku - návštevy - Roztancuj tábor - Nočná ozvena
 7. deň Deň zálesáka Billa - Strašidelné leto /nočná hra
 8. deň Televízia na divokom západe :-) - Indiánsky jarmok s atrakciami - TV večer /súťaže
 9. deň Veľká táborová hra Indián vs Cowboy -  Cowboy párty /Diskotéka
10. deň Indiánsky deň -Indiánske lesné dobrodružstvo- Nočná hra
11. deň Truntomírov hypermarket - Oddielové hry - Nočná rozprávka v lese
12. deň Bussiness deň - Bazénová show - Las Kysak - záverečná Disco
 13. deň Balenie - upratovanie a odchod domov

Program sa mení podľa počasia a záujmu detí. Toto je len ukážka aktivít a nezodpovedá aktivitám na jednotlivých turnusoch.

 

Pozrite sa na jeden obyčajný deň 4. turnusu 2016