Ako sa k nám dostať

Nasledujúci obrázkový návod je zo smeru od obce Obišovce, alebo Trebejov.

Za mostom tesne pred obcou Kysak odbočte doprava, smer Veľká Lodina... ... pokračujte popod nadjazd, okolo rieky Hornád, ktorá je vždy na pravo od vás... pokračujte po ceste, v pravo bude kopec nazývaný Skalka...
... po ceste okolo školy v prírode /to nie sme my/... .. pokračujte popod železničný nadjazd... je potrebné počítať s obchádzkou cca 3 km, po obchádzke sa dostanete do Veľkej Lodiny , za mostom treba odbočiť doprava a ísť po ceste až k zátarasom, kde pred nimi je odbočka na cestu a po nej až do tábora. ... keď uvidíte žltú tabuľku Kysak -Brezie, odbočte doprava a potom po tabuľkách až k nám do tábora !
Ak idete od železničnej stanice Kysak, na prvej križovatke odbočte doprava a potom pred mostom cez rieku Hornád odbočte doľava, smer Veľká Lodina, tak aby ste mali rieku Hornád na pravo a potom už pokračujte podľa návodu uverejneného vyššie.
  Návod  ako sa k nám dostanete na vytlačenie nájdete tu.