Prihláška personálu 2023

Chod tábora majú na starosti hlavný vedúci Mgr. Ladislav Klein /aktívny pedagóg/ a jeho zástupca. O celkový program a zábavu detí sa starajú skúsení vedúci oddielov  a o zdravie deti zdravotník tábora. V kuchyni "velí" vyučená a veľmi dobrá pani kuchárka a jej pomocníci.

Personál tábora:

  • Vedúci tábora organizuje celý chod tábora po programovej, organizačnej a zásobovacej stránke. Zodpovedá za celý chod tábora. /Mgr. Ladislav Klein - učiteľ, zástupca riaditeľa na ZŠ, vo vedení tábora od jeho žačiatku v roku 1996/.
  • Zástupca vedúceho tábora zastupuje hlavného vedúceho v jeho neprítomnosti a zodpovedá za programovú časť tábora.
  • Oddieloví vedúci má na starosti skupinu detí. Zodpovedá za zdravie a bezpečnosť oddielu po celý deň. Požiadavky vek minimálne 18 rokov. Prax v tábore vítaná. Komunikačné a organizačné schopnosti nutné. Pri výbere budú uprednostnení uchádzači, ktorí pomôžu pri jarných brigádach. Účasť na školení, ktoré organizuje DLT pred letnou sezónou podmienkou. Odmena min.100 €/ turnus/, podľa pracovného zaradenia + ubytovanie a strava 5x denne.
  • Zdravotník má na starosti zdravie, ošetrovanie detí, podávanie liekov a bezpečnosť programu.  Dozerá na kvalitu stravy a taktiež všetko ostatné čo ovplyvňuje zdravie, kondíciu a duševný stav detí.
  • Hlavná kuchárka a pomocníci v kuchyni majú na starosti prípravu, výdaj jedál, dostaok pitného režimu u detí. Požiadavky pri hlavnej kuchárke vyučenosť v odbore kuchár a prax min. 5 rokov. Pomocníci v kuchyni vek minimálne 16 rokov. Študent, alebo absolvent školy s odborom stravovanie /kuchár a pod./ Prax v tábore vítaná. Pri výbere budú uprednostnení uchádzači, ktorí pomôžu pri jarných brigádach. Účasť na školení, ktoré organizuje DLT pred letnou sezónou podmienkou.
  • Upratovači - sociáli :-) majú na starosti čistotu a hygienu celého zariadenia. Vek minimálne 16 rokov. Prax v tábore vítaná. Pri výbere budú uprednostnení uchádzači, ktorí pomôžu pri jarných brigádach. Účasť na školení, ktoré organizuje DLT pred letnou sezónou podmienkou. Odmena min.100 €/ turnus/, podľa pracovného zaradenia + ubytovanie a strava 5x denne.odmena .

Chceš sa k nám v lete 2023 pripojiť a stať sa súčasťou úspešného teamu?

Klikni na obrázok a prihlás sa... 

Výber personálu bude začiatkom mesiaca máj. Vybratí uchádzači budú informovaní telefonicky, alebo mailom.