30.01.2024, Utorok

Lekárske potvrdenie

Od 1.1.2024 je v platnosti zmena Vyhlášky č. 526/2007 Z.z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia. Od 1.1.2024 pediater NEVYDÁVA Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na zotavovacie podujatie. Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a aj ďalšie skutočnosti potvrdzuje rodič svojim podpisom a nesmie byť staršie ako jeden deň pred nástupom na zotavovacie podujatie.