Táborová televízia

Táborová televízia

 

Súčasťou programuje aj táborová televízia - deti si natáčajú spolu s vedúcimi svoje príspevky do táborovej TV Truntomír. Tu sú niektoré z rokov 2017 - 2018 

 

2017