Táborová televízia

Táborová televízia

 

Súčasťou programuje aj táborová televízia - deti si natáčajú spolu s vedúcimi svoje príspevky do táborovej TV Truntomír. Tu sú niektoré z roku 2017