Fotogalérie

Počas turnusu nafotíme množstvo fotografií, časť z nich uverjníme na facebooku. Ku všetkým dostanú prístup v podobe hesla na www stránku iba deti zúčastnené na turnuse.

  Fotogaléria 1. turnus 2015

  Fotogaléria 2. turnus 2015

  Fotogaléria 3. turnus 2015

 Fotogaléria 4. turnus 2015

  Fotogaléria 5. turnus 2015