Sponzori

V roku 2015 nám pri organizoavní Dňa otvorených dverí sponzorsky pomohli:

                         

                                                               

                                                           VASTEX, spol. s r.o.