Firemné a rodinné akcie

Rodinné stretnutia, podnikové akcie (oslavy rôznych podnikových výročí, MDD, športové dni ap.).  Možnosť sezónneho ubytovania kapacita cca 170 miest (marec - jún a september), alebo v mesiacoch október-apríl v budove s kapacitou  cca 17 miest.

Zabezpečíme zábavný program pre deti (súťaže, jarmoky, filmové predstavenia) aj dospelých (diskotéky, vystúpenia umelcov, ...). Výhodné cenové podmienky.

Objednávanie akcií e-mailom klein@stonline.sk kysak.brezie@gmail.com, alebo telefonicky 0907 216129, 0905611301, 0902 835 499