Táborový program

Táborový program je zameraný všestranne. Jednotlivé aktivity sú u deti veľmi obľúbené. Pozrite sa na ukážku táborového programu v roku 2016. V roku 2017 pripravujeme do táborových aktivít novinky, ktoré ešte viac zatraktívnia náš program.  V roku 2016 to bolo Straši leto. Rok 2017 sa bude niesť pod názvom PARTY LETO 2017.

 
 1. deň Ubytovanie - prechádzka k Hornádu- film
2. deň Zlaté vajce - Hra s číslami a písmenkami - Diskotéka
  3. deň Olympiáda - bazén - Olympiáda- Cirkus
  4. deň Hra Počítanie stromov - bazén - šport -  Filmový festival
  5. deň Železný muž/žena - Boyard - Disco
  6. deň Vychádzka na Skalku - návštevy - Roztancuj tábor - Nočná ozvena
  7. deň Strašidelné leto 
  8. deň Lesné dobrodružstvo - Jarmok s atrakciami - TV večer /súťaže
  9. deň Veľká táborová olympiáda -  Diskotéka
  10. deň Jurský park - Dinosauria - Nočná hra
  11. deň Truntomírov hypermarket - Oddielové hry - Nočná rozprávka v lese
  12. deň Bussiness deň - Bazénová show - Las Kysak - záverečná Disco
  13. deň Balenie - upratovanie a odchod domov

Program sa mení podľa počasia a záujmu detí. Toto je len ukážka aktivít a nemusí zodpovedať aktivitám na jednotlivých turnusoch.

Pozrite sa na jeden obyčajný deň 4. turnusu 2016

Denný program

8.00 Budíček
8.10 Ranná zumba /aj v bazéne
8.20 - 9.20 Ranná hygiena + raňajky
9.30 Dopoludňajší program a desiata
12.30 - 14.30 Obed a osobné voľno
14.30 popoludňajší program +olovrant
17.30 večerný nástup a vyhodnotenie najlepších
18.00  večera + osobné voľno
19.30 večerný program
22.00 -22.30 osobná hygiena a večierka /čas podľa dĺžky programu/
 
Všetky stretnutia deí a nástupy na stravu a program sú organizvané pomocou táborovej hymny,
ktorá je každý rok iná.
Nástupovka 2017
                                             V roku 2016 to bola táto pesnička:
 
  Pesnička z roku 2014