18.06.2020, Utorok

Tábor idena plnú kapacitu - idú všetky prihlásené deti

Na webovej stránke Úradu pre verejné zdravotníctvo bolo zverejnené opatrenie sp.zn.: OLP/4738/2020 Bratislava, 09.06.2020 - v zmysle bodu E/tohto opatrenia sa už zvyšuje počet osôb na 500. Takže ideme na plnú kapacitu zariadenia.