Spustený predaj poukazov na sezónu 2017 bude dňa 24.12.2016.