Spustený predaj poukazov na sezónu 2020 bude dňa 24.12.2019.