Spustený predaj poukazov na sezónu 2019 bude dňa 24.12.2018.